Pakume säilitamisele mittekuuluvate dokumentide eraldamist hävitamiseks

Hävitamiseks eraldamine on protseduur, mille käigus hävitamisele kuuluvad arhivaalid ning avaliku arhiivi lubava hindamisotsuse olemasolul koostame hävitamisakti, sealjuures pakendades nõuetekohaselt hävitamisele kuuluvad arhivaalid pikaajalistest arhivaalidest eraldi.

Peale akti koostamise ja hävitamisele kuuluvate dokumentide pakendamist toimub edasine hävitamisprotsess poolte kokkuleppel.

Teenuse hind kujuneb lähtuvalt ettevõtte vajadustest, töömahust ning vormistatakse hinnapakkumisena.

Võta meiega ühendust