Pakume dokumentide arhiveerimise teenust nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele.

Dokumentide arhiveerimine aitab  dokumente hallata ning võimaldab dokumente üle anda avalikku või eraarhiivi. Arhiveerimise eesmärgiks on tagada dokumentide nõuetekohane säilimine ning kiire ja õige informatsiooni leidmine.

Lühiajalise säilitustähtajaga dokumendid

Arhiveerimise käigus eraldatakse lühiajalise säilitustähtajaga dokumendid pikaajalise säilitustähtajaga dokumentidest. Dokumendid süstematiseeritakse, pakendatakse säilitamiseks sobivasse ümbrisesse ning säilikud markeeritakse.

Pikaajalise ja alatise säilitustähtajaga dokumendid

Pikaajaliste ja alatise säilitustähtajaga dokumentide puhul võetakse need välja pikaajaliseks ja alatiseks säilitamiseks mittesobivast ümbrisest. Koopiad ja mittearhiiviaines eraldatakse ja järjestatakse. Paberiga kontaktis olevad metallkinnitid eemaldatakse ning vajadusel nummerdatakse lehed. Dokumendid paigutatakse pikaajaliseks ja alatiseks säilitamiseks sobivasse pakendisse või mappi. Säiliku kaas vormistatakse nõuetekohaselt

Teenuse hind kujuneb lähtuvalt ettevõtte vajadustest, töömahust ning vormistatakse hinnapakkumisena.

Võta meiega ühendust